Vesti

Održane onlajn radionice „Utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata“

SKGO je organizovala dve onlajn radionice na temu utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata. Radionice su održane kao sastanci putem zoom platforme, u dva termina: 29.10. i 3.11.2020. godine. Radionicama je prisustvovalo više od 110 predstavnika JLS iz 62, zaposlenih na imovinsko - pravnim poslovima (53% učesnika) i poslovima urbanizma i ozakonjenja (oko 46% prijavljenih učesnika).

Na radionicama je predstavljen dokument „Analiza pravnog okvira i postupanja JLS u postupcima utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata“, koju su za potrebe SKGO izradile arhitektkinja Milena Zindović i advokat Jelena Jekić. Analiza je nastala kao rezultat iskazanih potreba zaposlenih u jednicama lokalne samouprave da dobiju dodatnu podršku u sprovođenju propisa u oblasti upravljanja zemljištem, posebno u primeni članova 70 i 105 Zakona o planiranju i izgradnji. Analiza sadrži analizu pravnog okvira za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, analizu prakse u postupanju JLS u predmetima utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu kao i primere urbanističke tipološke analize za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu. Osim toga, sastavni deo Analize su i preporuke.

Na radionicama su postavljana dodatna pitanja iz prakse lokalne samouprave, koja prvobitno nisu obuhvaćena analizom. U načelu, inicijativa SKGO je dobro prihvaćena, radionice su ocenjene kao korisne, a upućena je i molba da se ovaj dokument dostavi resornom ministarstvu u cilju dobijanja dodatnih tumačenja i u cilju ujednačavanja prakse postupanja, posebno kod službi za katastar nepokretnosti.

Izradu analize, kao i organizaciju radionica, SKGO je sprovela kao aktivnost koju podržava projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji finansira Vlada Švajcarske.