Vesti

Predstavljanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2020.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Delegacija Evropke unije u Srbiji organizuju predstavljanje Evropskog ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, Godišnjeg Izveštaja EU o napretku Srbije ka evropskim integracijama u 2020. godini i evropske projekte povezanosti. Prezentacija će biti održana onlajn, 16. novembra 2020. godine sa početkom u 11:00 časova.

Cilj prezentacije je da se donosiocima odluka na lokalnom nivou - gradonačelnicima i predsednicima opština predstavi mere Evropskog ekonomsko-investicionog plana, zatim stavovi i ocene važne za lokalnu samoupravu iznete u Godišnjem izveštaju o napretku Srbije, kao i najvažniji projekti u okviru Evropske agende povezivanja. Takođe, biće predstavljen i pogled Švedske na promene i novu metodologiju procesa proširenja, kao i izazovi i perspektiva lokalne samouprave u procesu pristupanja naše zemlje EU.

Od izuzetnog je značaja da se donosioci odluka na lokalnom nivou, upoznaju sa navedenim temama, s obzirom na to da se elementi ovih tema, a naročito preporuke iz Godišnjeg izveštaja odnose i na nadležnosti i kapacitete lokalne samouprave za njihovo sprovođenje, a da ujedno o tome informišu i svoje građane. 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Prezentacija će biti prenošena uživo na platformama Youtube i Facebook.

Youtube link - uživo

Facebook link - uživo

Dnevni red