Vesti

Održan sastanak Mreže gradskih i opštinskih PR menadžera

Stalna konferencija gradova i opština 2. decembra 2020. godine organizovala je onlajn sastanak Mreže gradskih i opštinskih PR menadžera uz prisustvo i aktivno učešće više od 60 zaposlenih u lokalnim samoupravama koji se bave odnosima sa javnošću. Predavanje i diskusiju na temu "Eksterna i interna komunikacija - put ka transparentnosti", vodila je Jelena Parezanović, specijalna savetnica za medije Branka Ružića, ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Nakon uvodnih pozdravnih reči, u prvoj delu sastanka učesnicima su predstavljene osnovne karakteristike najvažnijih elemenata eksterne komunikacije, njihova primena i značaj, uz apostrofiranje pozitivnih i negativnih primera koji bi učesnicima mogli biti od pomoći u svakodnevnom radu. Fokus predavanja u ovom segmentu bio je na odnosu sa medijima, izradi kvalitetne strategije komunikacije i preporukama za efikasnu komunikaciju na društvenim mrežama.

U drugoj sesiji diskutovano je o značaju interne komunikacije, kako za precizan i pravovremen tok informacija unutar organizacije, tako i za njen uticaj na eksterno komuniciranje. Posebna pažnja posvećena je načinu komunikacije kako sa nadređenima, tako i sa svim ostalim kolegama relevantnim za konkretnu temu ili oblast. 

Na kraju skupa učesnici su upoznati sa Praktikumom za bolju komunikaciju koji im je naknadno podeljen u elektronskoj formi.

Sastanak Mreže gradskih i opštinskih PR menadžera organizovan je u okviru Programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.