Vesti

Održana konferencija “Balkanski vazduh između dve vatre”

Dvodnevna regionalna onlajn konferencija pod nazivom “Balkanski vazduh između dve vatre” održana je u organizaciji RES fondacije i Stalne konferencije gradova i opština, a uz podršku Alijanse za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), Fondacije "Hajnrih Bel", Fonda braće Rokfeler i Vlade Kraljevine Švedske kroz Program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“.

Konferencija je okupila vodeće aktere iz javnog sektora, zainteresovanih preduzeća, organizacija civilnog društva i međunarodnih razvojnih partnera kojima je zajedničko traganje za rešenjima za poboljšanje kvaliteta vazduha u našem regionu.

Prvog dana konferencije učesnicima se ispred SKGO obratio Đorđe Staničić, generalni sekretar i istakao kako je problem zagađenja vazduha, pogotovo u zimskim mesecima, evidentan već duži niz godina u našim sredinama, a trenutno predstavlja najvažniji ekološki rizik po zdravlje ljudi. Takođe, gospodin Staničić je naglasio da u Republici Srbiji postoji nekoliko žarišta gde se kontinuirano javljaju problemi sa kvalitetom vazduha tokom cele godine, zbog visokog nivoa emisije zagađujućih materija iz industrije, odnosno postrojenja kao što su: termoelektrane, železara, cementare, objekti za eksploataciju i preradu rude, ali i druga industrijska postrojenja. Istovremeno gotovo se sve lokalne samouprave suočavaju sa istim problemom zbog zagađenja koje dolazi pre svega iz individualnih ložišta, kao posledica neefikasnog sagorevanja energenata lošeg kvaliteta, a onda i od saobraćaja pogotovo u velikim gradskim centrima. Zaključak je bio da gradovi i opštine raspolažu određenim mehanizmima u okviru svog delokruga, pre svega za monitoring, a onda za planiranje, predlaganje i sprovođenje mera u domenu zaštite vazduha, ipak, gospodin Staničić je rekao da se opštine u Srbiji u rešavanju problema kvaliteta vazduha suočavaju sa određenim izazovima od kojih su sigurno najveći nedostatak administrativnih kapaciteta i nepostojanje rešenja za dugoročno finansiranje programa i projekat u oblasti zaštite životne sredine, pa tako i u domenu zaštite vazduha.

Glavne teme regionalne konferencije su bile zagađenje vazduha, smanjenje emisije štetnih gasova i kako popraviti kvalitet vazduha. Prema podacima Svetske banke najveći izvori zagađenja su toplane, grejanje stanova i domaćinstava i drumski saobraćaj. Na konferenciji se razgovaralo o predlogu poboljšanja kvaliteta vazduha u Srbiji, u narednih godinu dana, ukoliko se sprovedu dve mere i to: smanjenje dozvoljene koncentracije sumpora i mazuta za grejanje i smanjenje emisije sumpor-dioksida u četiri elektrane Elektroprivrede Srbije.