Vesti

NOVO IZDANJE: Vodič za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite

Svrha izrade Vodiča jeste da pruži podršku zaposlenima u JLS da odgovore na svoju zakonsku obavezu u vezi sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki usluga socijalne zaštite, što će im omogućiti da odaberu licenciranog pružaoca usluga koji uslugu za konkretnu JLS može da pruži na način koji će obezbediti zadovoljavanje potrebe korisnika usluga, i to pod najpovoljnijim uslovima.

Javna nabavka usluga socijalne zaštite u skladu je sa konceptom pluralizacije usluga socijalne zaštite i pružalaca usluga. Obezbeđivanjem usluga socijalne zaštite putem javne nabavke korisniku se omogućava korišćenje kvalitetnijih usluga. U osnovi obezbeđivanja usluga putem javne nabavke nalazi se razumno očekivanje da se uz konkurenciju može doći do boljeg kvaliteta usluga socijalne zaštite.

Vodič je namenjen, pre svega, svim zaposlenima u JLS koji su angažovani na poslovima sprovođenja javnih nabavki usluga socijalne zaštite. Sprovođenje nabavke usluga socijalne zaštite nije radni zadatak samo organizacione jedinice JLS zadužene za javne nabavke, tj. službenika za javne nabavke i drugih lica koja „direktno” sprovode postupak javnih nabavki usluga, već i svim drugim licima koja su na bilo koji način uključena u proces planiranja potreba korisnika usluga socijalne zaštite, kao i potrebnih sredstava za realizaciju usluga (zaposleni na poslovima sprovođenja politike socijalne zaštite, zaposleni na poslovima planiranja budžeta i dr.).

Pored toga, Vodič je namenjen:

  • izabranim i postavljenim licima u JLS (gradonačelnici / predsednici opština, članovi gradskih/opštinskih veća), kako bi se kod njih podigao nivo svesti o značaju pravovremenog sprovođenja procesa nabavki usluga socijalne zaštite;
  • predstavnicima udruženja građana koji deluju na polju socijalne zaštite i licenciranim pružaocima usluga.

Izrada i objavljivanje ove publikacije realizovani su u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO. 

Preuzmite publikaciju >>>