Vesti

Objavljen treći broj Evropskih novosti

Pred vama je treći broj Evropskih novosti - elektronskog biltena koji  za vas priprema Stalna konferencija gradova i opština. Bilten sadrži  informacije i aktuelnosti na polјu evropskih integracija, vesti o radu  evropskih institucija i organizacija, informacije o procesu pristupnih pregovora Republike Srbije i Evropske unije (EU), evropskim fondovima i  programima, otvorene pozive koji su dostupni lokalnim sa moupravama u  Srbiji, primere dobre prakse u primeni evropskih propisa iz naših i  evropskih gradova i opština i aktivnostima SKGO.

Želјa nam je da se naše lokalne zajednice bolјe upoznaju sa onim  temama u procesu pristupanja EU koje su relevantne za lokalnu  samoupravu, kako bi se efikasnije pripremile za promene koje će doneti  članstvo naše zemlјe u EU. Nadamo se da će ovaj bilten doprineti  kvalitetu poruka o procesu evropskih integracija, koje se, od strane  predstavnika lokalne samouprave, svakodnevno prenose građanima Srbije.

Evropske novosti - Broj 3