Vesti

Završen Priručnik za prosvetnu inspekciju

Stalna konferencija gradova i opština pripremila je Priručnik za prosvetnu inspekciju sa cilјem da se na detalјan način razrade sva značajna pitanja za rad prosvetne inspekcije s obzirom na broj zakona kojima se reguliše oblast obrazovanja i vaspitanja, kao i podzakonskih propisa donetih na osnovu njih. U publikaciji se na celovit način sagledavaju poslovi, prava i dužnosti, kao i ovlašćenja prosvetnog inspektora. Priručnik je namenjen svim prosvetnim inspektorima, a pre svega prosvetnim inspektorima opštinske odnosno gradske uprave.

Smatramo da će poslužiti i zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji se bave pitanjem obrazovanja i vaspitanja na lokalnom nivou, odnosno, onima koji su odgovorni za kvalitetan rad ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, obrazovanja odraslih, dualnog obrazovanja, ali i svim zainteresovanim građanima koji žele da se bliže upoznaju sa radom prosvetne inspekcije.

Priručnik je pripremljen u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Priručnik za prosvetnu inspekciju

Modeli akata - prosvetna inspekcija