Vesti

Onlajn obuke „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 19.04. do 18.05. 2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „ELEKTRONSKA UPRAVA“ (2021-07-0103). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokanom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Svrha obuka je unapređenje primene elektronske uprave u radu JLS korišćenjem tehnologija, prvenstveno interneta u cilju boljeg upravljanja i korišćenja javnih servisa u pružanju usluga.

Cilj prvog dana obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za razumevanje koncepta elektronske uprave u radu zaposlenih u JLS, kao i pojmova: elektronski dokument, elektronska indentifikacija, usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, elektronski podnesak, elektronsko dostavljanje, otvoreni podaci i dr.

Prvi dan obuke predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Kako za ovu obuku nije predviđen test, polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Elektronska uprava“ dobiti potvrdu o učešću u programu.

Drugi dan obuke predviđen je za praktične aspekte sa vežbama i interaktivnim sesijama koje podrazumevaju: eID, sistem za razmenu podataka (eZPSE i eZUP), elektronska dostava, uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta kroz kreiranje elektronskih usluga na Portalu eUprava itd. Drugi dan obuke nije predviđen Sektorskim programom, ali omogućava detaljnije upoznavanje sa svim važnim aspektima elektronske uprave.

Vebinar sprovode akreditovani predavači – Svetlana Jovanović iz Kabineta predsednika Vlade RS i Milan Josimov iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Planirane onlajn obuke-vebinari biće održane u sledećim terminima:

  • 19-20.04.2021. godine;
  • 26-27.04.2021. godine;
  • 10-11.05.2021. godine;
  • 17-18.05.2021. godine.

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:30 časova, a u skladu sa priloženom agendom.

Pozivamo Vas da se prijavite na jedan od predloženih termina vebinara registracijom - klikom na sledeće linkove - najkasnije do:

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević (igor.pucarevic@skgo.org, 064/870-33-18).

Pozivno pismo - SKGO vebinar ELEKTRONSKA UPRAVA.pdf

AGENDA - SKGO vebinar - ELEKTRONSKA UPRAVA.pdf

Izvod iz Sektorskog programa - ELEKTRONSKA UPRAVA.pdf