Vesti

Odličan odziv učesnika na vebinare o elektronskoj upravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 19.04. do 18.05.2021. godine, organizovala je četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „ELEKTRONSKA UPRAVA“.

Od trenutka objavljivanja informacije i prijave za vebinare, u roku od dan i po prvi termin vebinara sa proširenim kapacitetima za optimalno učestvovanje su bili popunjeni! Do kraja petog radnog dana popunjena su sva proširena mesta za registraciju i za ostala tri termina vebinara – više od mesec dana pre početka poslednjeg vebinara. 

Zbog velikog interesovanja, SKGO je predvideo registraciju zainteresovanih predstavnika JLS koji nisu mogli zbog ograničenih kapaciteta da prisustvuju obuci – te mogućnost da na mejl dobiju link snimka vebinara, prezentacije predavača, prateće dokumenta i uputstva, ali i napismene odgovore na sva postavljena pitanja učesnika ova četiri vebinara. Preko 70 zaposlenih iz 44 JLS je iskoristilo ovu priliku da se prijave putem linka, koji je još uvek otvoren i preko koga se i dalje zainteresovani mogu prijaviti, a SKGO tim će im nakon postprodukcijske obrade snimka, proslediti ceo info-paket:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KNaD4eLT4FlLmGq_EviA5-NURUVZV1RZODFTRU9URVFMTDhWRVg2RlJaTC4u

Svrha obuke je bilo unapređenje primene elektronske uprave u radu JLS korišćenjem tehnologija, prvenstveno interneta u cilju boljeg upravljanja i korišćenja javnih servisa u pružanju usluga. Imajući u vidu značaj teme, predviđena su bila dva dana vebinara, pri čemu je prvi dan bila akreditovana obuka u skladu sa programom u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Prvi (akreditovani) dan obuke, bavio se konceptima elektronske uprave u radu zaposlenih u JLS, kao i ključnim pojmovima: elektronski dokument, elektronska indentifikacija, usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, elektronski podnesak, elektronsko dostavljanje, otvoreni podaci i dr.

Drugi i neakreditovani dan obuke, osmišljen i realizovan je u skladu sa identifikovanim potrebama koleginica i kolega iz uprava gradova i opština, te je fokus bio na praktičnim aspektima sa vežbama i interaktivnim sesijama koje su podrazumevale: eID, sistem za razmenu podataka (eZPSE i eZUP), elektronska dostava, uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta kroz kreiranje elektronskih usluga na Portalu eUprava itd.

Na četiri dvodnevna vebinara učestvovalo je 267 predstavnica i predstavnika iz 70 gradova, opština i gradskih opština (185 koleginica i 82 kolege), od kojih je 244 ostvarilo pravo na zvaničnu potvrdu o učešću na obuci Nacionalne akademije za javnu upravu i SKGO.

Vebinar su sa odličnim evaluacionim ocenama sproveli akreditovani predavači – Svetlana Jovanović iz Kabineta predsednika Vlade RS i Milan Josimov iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Sprovođenje ovih obuka realizovalo se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokanom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Igora Pucarevića, savetnika za dobro upravljanje, putem mejla igor.pucarevic@skgo.org.