Vesti

Akreditovana obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 1. do 13. jula 2021. godine organizuje četiri dvodnevne, akreditovane obuke, u formi vebinara, za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta: „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuke su akreditovane u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 23. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena otpočela je 1. jula 2020. godine.

Cilj ove obuke je da se zaposlenima na poslovima javnih nabavki pruži podrška i olakša pravilna i efikasna primena novog Zakona o javnim nabavkama, kao i pratećih podzakonskih propisa.

Četiri dvodnevne obuke – vebinara, održaće se u sledećim terminima:

Učesnik se može prijaviti za samo jedan termin putem linka navedenog uz odgovarajući datum. Rok za registraciju je najkasnije do srede, 30. juna 2021. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi sa sadržinom obuke, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.                                                                                                                                     

Za sva tehnička pitanja u vezi sa registracijom na vebinar, možete se obratiti Bošku Nenadoviću putem sledeće elektronske adrese: bosko.nenadovic@skgo.org.

AGENDA - SKGO vebinar - Javne nabavke u lokalnoj samoupravi 2021..pdf

Uvodni materijal za polaznike obuke.pdf