Vesti

Održana sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije

Druga sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština održana je u Beogradu, 16. juna 2021. godine u hibridnom formatu. Sednicom je predsedavao gospodin Predrag Rojević, predsednik opštine Vrbas i predsednik Odbora.

U uvodnom delu sednice Odbora, jednoglasno je usvojen dnevni red i Zapisnik sa Prve konstitutivne sednice. Smernice o uvođenju rodne perspektive u zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, predstavila je Višnja Baćanović, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost. U okviru prezentacije naglašena je važnost rodne ravnopravnosti u okviru održivog razvoja, prepoznajući razlike i potencijal u percepciji žena i muškarca po pitanju rizika po životnu sredinu, ugroženosti klimatskim promenama i ponašanju u prilagođavanju na klimatske promene. Dokument je takođe jednoglasno usvojen na sednici. Predstavljen je u glavnim crtama Zakon o klimatskim promenama u delu koji je važan za lokalni nivo.

U programskom delu sednice, razmenjena su iskustva i dobra praksa u oblasti zaštite i praćenja kvaliteta vazduha u Francuskoj i Švedskoj. Iskustva iz Francuske predstavila je Nadin Alman, zamenica direktora CITEPA (Francuski tehnički centar za studije zagađenja vazduha) sa osvrtom na politiku zaštite vazduha na nacionalnom nivou, dok je za iskustva na lokalnom nivou predstavio Kristof Raul, savetnik za kvalitet vazduha ispred Regionalne direkcija za životnu sredinu, planiranje i stanovanje. Helena Sabelstrom ispred Švedske agencije za zaštitu životne sredine, predstavila je iskustva u oblasti zaštite vazduha na lokalnom nivou.

Na kraju sednice, učesnici su informisani o planovima upravljanja otpadom u vanrednim situacijama, koji su razvijeni u okviru GIZ-a, od strane profesora Gorana Vujića iz Centra izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene.