Vesti

Završna konferencija Programa Exchange 5

Završna konferencija Programa Exchange 5 biće održana u utorak 06. jula 2021. godine, sa početkom u 13 časova, u Beogradu, u hotelu Mona Plaza, sala „Donji Dorćol“ na I spratu hotela, na adresi: Ulica Cara Uroša 62-64. Program finansira Evropska unija (EU) iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija - Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom konferencijom gradova i opština - Savezom gradova i opština Srbije (SKGO) kao implementacionim partnerom.

Program Exchange 5 čini deo tekućih reformi u okviru kojih Republika Srbija uz podršku Evropske unije ulaže napore da poboljša upravljanje u lokalnoj samoupravi (LS) i da unapredi nivo usluga u gradovima i opštinama u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Teme Programa Exchange 5, koji se sastoji od dve (2) komponente, jesu direktno u funkciji lokalnih reformskih procesa i odnose se na: podršku efikasnom upravljanju imovinom (komponenta 1) i podršku u strateškom planiranju i programskom budžetiranju (komponenta 2).

Program je implementiran od aprila 2017. godine kroz različite modalitete podrške. U okviru prve komponente, sprovedena je grant šema, odnosno dodeljivanje bespovratnih finansijskih sredstava za 18 projekata u domenu upravljanja imovinom sa obuhvaćenih ukupno 48 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa lokalnim partnerima. U istoj oblasti, sprovedeni su paketi stručne podrške sa još 20 JLS izabranih po konkursu. U okviru druge programske komponente, 12 izabranih JLS dobilo je podršku za unapređenje procesa programskog i kapitalnog budžetiranja i povezivanja sa okvirima razvojnog planiranja. Program je pružao i kontinuiranu savetodavnu podršku svim LS u Srbiji, izgradnju kapaciteta LS kroz akreditovane obuke i instruktivne seminare, modelovanje lokalnih akata i koordinaciju sa nadležnim resornim institucijama. Ukupan odobreni budžet Programa iznosio je 4,75 miliona evra: 4,45 miliona evra iz doprinosa EU (3 miliona evra u okviru fonda za implementaciju lokalnih projekata kroz grant šemu za upravljanje imovinom i 1,45 miliona evra vrednost direktnog granta za pružanje podrške za realizaciju obe programske komponente), dok iznos od 0,3 miliona evra predstavlja sufinansiranje JLS u okviru grant šeme.

Lokalne samouprave igraju važnu ulogu u procesu evropskih integracija, kako u pogledu primene standarda i vrednosti sadržanih u pravnim tekovinama Evropske unije, tako i u pogledu pripreme i realizacije projekata koje finansira EU. Značajna uloga lokalne samouprave ogleda se i u informisanju građana o tome šta mogu da očekuju u procesu integracija i nakon pristupanja Evropskoj uniji. Završna konferencija Programa Exchange 5, biće stoga važna prilika za promociju kako navedenih reformskih tema, rezultata ostvarenih u okviru Programa, tako i finansijske pomoći EU u Srbiji.

Korisnicima direktne podrške biće dodeljene zahvalnice za učešće u Programu Exchange 5. Nacrt dnevnog reda konferencije nalazi se u nastavku ove vesti.

Predstavnici gradova i opština koji nisu u prilici da prisustvuju konferenciji u prostorijama Mona Plaza Hotela, kao i druge zainteresovane strane, skup mogu pratiti putem:

Kontakt osoba za potvrdu prisustva i dodatne informacije je Željko Krnetić, koordinator za komunikacije na Programu Exchange 5 (064/870-3352, zeljko.krnetic@skgo.org).

Nacrt dnevnog reda - Finalna konferencija Exchange 5.docx