Vesti

Osnovana Mreža zaposlenih na poslovima evropskih integracija

Na sednici Predsedništva SKGO koja je održana 29. juna 2021. godine, doneta je Odluka o osnivanju mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija.

Mreža zaposlenih na poslovima evropskih integracija je radno telo SKGO osnovano sa ciljem praćenja i primene nacionalnih propisa i pravnih tekovina EU od značaja za proces evropskih integracija, institucija i politika EU, efekata primene EU standarda na jedinice lokalne samouprave, procedura EU, EU fondova i programa, pripreme i sprovođenje projekata EU, kao i neophodnosti razvoja potrebnih administrativnih kapaciteta u JLS, koordinacije aktivnosti, razvoja i unapređenja komunikacije i saradnje u cilju promocije vrednosti i principa funkcionisanja EU.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima evropskih integracija, poslovima praćenja EU politika i propisa, EU fondova i programa dostupnim JLS i zaposleni u JLS koji ova pitanja obavljaju u sklopu drugih poslova u upravi.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Pozivano gradove, opštine i gradske opštine da imenuju svoje predstavnike u Mreži zaposlenih na poslovima evropskih integracija.

Formular za imenovanje članova mreže možete preuzeti OVDE..

Za vise informacija možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO na email: euintegracije@skgo.org

Koordinator Mreže: Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO.