Vesti

Planinski turizam prepoznat kao brend grada Valjeva

O planinskom turizmu kao jednom od perspektivnih segmenata sektora turizma imali su prilike da diskutuju predstavnici udruženja, obrazovnih institucija, poslovnog sektora i građanja zajedno sa rukovodstvom GU grada Valjeva na zajedničkom sastanku održanom 2. jula 2021. godine, a povodom otpočinjanja aktivnosti brendiranja konkurentnog sektora, koje grad Valjevo sprovodi uz podršku SKGO i partnerske švedske Asocijacije SALAR. Ove aktivnosti se odvijaju u okviru projekta „Podrška LS u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji podržava Vlada Švedske. Isti proces započeli su u Kragujevcu, Kraljevu i Kladovu.

Spoj netaknute prirode, ali i neiskorišćenih potencijala planinskih predela Povlena, Maljena, Medvedneka, Jablanika i Magleša, ali i reke Gradac, samo su neki od atributa koje su učesnici naveli kao konkutentne na kojima se može dalje razvijati turistički proizvod grada Valjeva I graditi željeni imidž planinskog turizma.

U Valjevu je održana i konstitutivna sednica Poslovnog saveta, a nakon izbora predsednika Poslovnog saveta i usvajanje Pravilnika o radu Saveta, diskutovano je o unapređenju saradnje i uspostavljanju standardnih kanala komunikacije GU i Poslovnog saveta – izrada plana komunikacije, zatim uspostavljanje međusektorske saradnje, a bilo je reči i o trenutnom i željenom imidžu grada Valjeva, kao i o ozelenjavanju javnih površina - zajedničkoj aktivnosti grada i Poslovnog saveta.