Vesti

Objavljen peti broj Evropskih novosti

Objavljen je peti broj Evropskih novosti - elektronskog biltena koji za vas priprema Stalna konferencija gradova i opština. Bilten sadrži informacije i aktuelnosti na polјu evropskih integracija, vesti o radu evropskih institucija i organizacija, informacije o procesu pristupnih pregovora Republike Srbije i Evropske unije (EU), evropskim fondovima i programima, otvorene pozive koji su dostupni lokalnim sa moupravama u Srbiji, primere dobre prakse u primeni evropskih propisa iz naših i evropskih gradova i opština i aktivnostima SKGO.

Želјa nam je da se naše lokalne zajednice bolјe upoznaju sa onim temama u procesu pristupanja EU koje su relevantne za lokalnu samoupravu, kako bi se efikasnije pripremile za promene koje će doneti članstvo naše zemlјe u EU. Nadamo se da će ovaj bilten doprineti kvalitetu poruka o procesu evropskih integracija, koje se, od strane predstavnika lokalne samouprave, svakodnevno prenose građanima Srbije.

Evropske novosti - Broj 5