Vesti

Kruševac i Vračar - najveći doprinos poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

Predstavnicima Grada Kruševca i beogradske opštine Vračar danas su  uručene nagrade koje Zaštitnik građana dodeljuje gradovima, opštinama i  gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u 2020. godini najviše  doprineli razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji u cilju stvaranja preduslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvenom  životu.

Više na - https://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/7170-gr-d-rush-v-c-i-b-gr-ds-psh-in-vr-c-r-n-v-ci-d-prin-s-p-b-ljsh-nju-p-l-z-s-b-s-inv-lidi