Vesti

Nova eObuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“, prijava do 6. oktobra

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje eObuku (učenje na daljinu) na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Namenjena je donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama sa ciljem da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje u svakodnevnoj praksi principa dobrog upravljanja: efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija.

Početak obuke je planiran za ponedeljak, 11. oktobar, i trajaće sedam nedelja - do petka, 26. novembra 2021. godine. Ova obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

E-obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Učesnicima koji uspešno završe ovu obuku, odnosno odgovore na testove i zadatke u okviru svake od 13 lekcija, SKGO će u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu izdati i zvanični sertifikat.

Ova sedmonedeljna internet obuka nudi ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, a u skladu sa važećim strateškim i normativnim okvirom u oblastima kao što su: odgovorno upravljanje razvojem i javnim resursima, predvidivost upravnog postupanja, ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, zaštita prava i učešće građana u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou, ravnopravnost i zabrana diskriminacije, transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave i prevencija i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou.

Za učesnike e-obuke je organizovan inicijalni skup povodom početka e-obuke gde će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu. Inicijalni skup će biti održan putem ZOOM platforme, u četvrtak, 7. oktobra, sa početkom u 11 časova. Prijavljenim učesnicima će agenda biti blagovremeno poslata.

Za prijavu predstavnika JLS na e-obuku (koja je ujedno i prijava za onlajn skup 7. oktobra), potrebno je popuniti formular do srede, 6. oktobra preko linka:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-ihrD0tHdWqz7HzCi7X9m-9sfldmQAK 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Igor Pucarević, savetnik za dobro upravljanje (igor.pucarevic@skgo.org, 064/8703318).

Poziv na SKGO akreditovanu e-obuku DOBRA UPRAVA.pdf

Informacija za prijavljivanje na SKGO e-obuku DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOM NIVOU - 20.09.2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa o e-obuci DOBRA UPRAVA.pdf