Vesti

Zajednička sednica Odbora za finansije i javnu imovinu i Odbora za sistemska pitanja i upravu SKGO

Zajednička sednica Odbora za finansije i javnu imovinu i Odbora za sistemska pitanja i upravu održana je 13. oktobra 2021. godine, sednicom je predsedavao Zoran Todosijević, načelnik za finansije grada Čačka, kao predsedavajuće JLS Odbora za finansije i javnu imovinu, a prisustvovali su i Zdravko Mladenović, predsednik Odbora za sistemska pitanja i upravu i predsednik opštine Batočina, članovi oba odbora i predstavnici SKGO.

Zajednička sednica dva navedena odbora SKGO organizovana je kao događaj u okviru tekuće javne rasprave o Nacrtu strateškog plana SKGO 2022-2025, sa fokusom na prva dva programska cilja iz nacrta dokumenta koji u najvećoj meri pripadaju delokrugu ovih odbora, a odnose se na položaj i uređenje lokalne samouprave i na sistem razvojnog planiranja i finansiranja lokalne samouprave.

Zajednička sednica bila je prilika da se prodiskutuju i druga aktuelna pitanja od interesa za delokrug Odbora, kao što su predstojeće izmene i dopune Zakona o zaposlenima u AP i JLS, kao i predstavljanje novog Programa EU Exchange 6.