Vesti

Održan okrugli sto o Indeksu participacije u urbanističkom planiranju

U utorak, 14. juna 2022. godine u Beogradu je održan okrugli sto na kome je predstavljena metodologija za utvrđivanje indeksa participacije u urbanističkom planiranju koju je razvila Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI).

U uvodnom delu prisutnima su se obratili Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara SKGO, koji je objasnio da je indeks participacije u urbanističkom planiranju deo šireg zalaganja SKGO za uspostavljanje indeksa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, i Djordje Milić, pomoćnik ministra u MGSI koji je pohvalio pristup SKGO i pokušaj da se kvantifikuje i izmeri participacija u urbanističkom planiranju. Učesnike okruglog stola pozdravila je i Katja Šefer, savetnica za međuregionalnu saradnju UN Habitata. Ona je istakla značaj učešća građana u procesima planiranja, što je prepoznato i kao jedan od ciljeva održivog razvoja u okviru cilja 11 – inkluzivni, bezbedni i održivi gradovi.

Metodologiju za praćenje indeksa participacije u urbanističkom planiranju predstavila je autorka metodologije, profesorka arhitektonskog fakulteta u Beogradu Danijela Milovanović Rodić. Ona je najpre predstavila širi kontekst i istorijat demokratizacije upravljanja i odlučivanja, da bi zatim objasnila značaj i ulogu participacije u urbanističkom planiranju koja je formalizovana i uređena propisima kao što su Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o planskom sistemu. U predloženoj metodologiji raščlanjen je proces učešća građana na različite korake od koji svaki dobija određenu vrednost u zavisnosti od stepena ostvarene interakcije. Najveći izazov prilikom uspostavljanja metodologije je bilo izmeriti kvalitet ostvarene participacije, kao i rezultat koji je postignut.

Metodologija koja je predstavljena sadrži širi, kompleksan model koji podrazumeva izradu portfolija participacije za svaki planski dokument uz evaluaciju od strane nezavisnih eksperata, dok redukovani model koji je SKGO primenila po prvi put za potrebe računanja indeksa u decembru prošle godine predstavlja svedeni, on-lajn upitnik koji popunjavaju lokalne samouprave i odnosi se na jedan usvojeni planski dokument i čiji se odgovori kasnije vrednuju po predloženim kriterijumima.

Učesnici okruglog stola pozitivno su ocenili kako napore SKGO tako i samu metodologiju i izrazili spremnost da učestvuju u njegovom usavršavanju u narednom periodu. Naredni koraci SKGO su izrada programa obuke za predstavnike lokalnih samouprava koji bi im omogućio da unaprede veštine rukovođenja participacijom, kako bi se vrednosti indeksa u narednom periodu poboljšale. U diskusiji koja je vođena bilo je reči i o trenutnim izazovima participacije građana u urbanističkom planiranju.

Važno je napomenuti da je predloženi indeks zapravo jedan od pokazatelja za praćenje ostvarenja Strategije održivog urbanog razvoja kao i Indikator ostvarenja cilja 11 održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Okrugli sto realizovan je u okviru Institucionalne podrške SKGO – III faza, projekta koji finansira Vlada Švajcarske.