Vesti

Održan info vebinar Evropske nedelje lokalne demokratije 2022 – registracija u toku!

Evropska nedelja lokalne demokratije je panevropska inicijativa Kongresa lokalnih I regionalnih vlasti Saveta Evrope koja ima za cilj da podstakne lokalnu demokratiju i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Informativni vebinar o ovogodišnjoj temi Evropske nedelje lokalne demokratije „Zaštita životne sredine: lokalne zajednice preduzimaju akciju“, održan je 14.09.2022. godine. Gradovi i opštine su pozvani da obeleže ovu manifestaciju u nedelji oko 15. oktobra 2022. godine

Vebinar je bio posvećen ovogodišnjoj temi koja za fokus ima lokalne akcije za zaštitu životne sredine, borbu protiv klimatskih promena, jačanje otpornosti i rad na postizanju SDG 11 (Održive i otporne zajednice) i na načine na koje lokalne vlasti mogu da ga integrišu u svoje planove rada.

Kolegama iz gradova i opština predstavljeni su koncept i ideja ove manifestacije, kao i tehnički detalji u vezi prijave i promotivnog materijala, predviđeni oblici aktivnosti, primeri dobre prakse, kao i uslovi za učešće na događaju.

PODRŠKA SKGO

SKGO kao nacionalni koordinator ENLD pruža podršku gradovima i opštinama u pogledu  informisanja, osmišljavanja aktivnosti, prijave, promotivnog materijala, kao i u pogledu apliciranja za dobijanje statusa partnera ENLD. Mogu se organizovati i individualni sastanci sa zainteresovanim opštinama I gradovima.  

PROMOTIVNI MATERIJAL

Prvih 10 opština i gradova koji izvrše registraciju za učešće u ENLD dobijaju promotivni materijal od SKGO (eko torbe, blokčiće, olovke i liflete), a sve opštine i gradovi u Srbiji dobiće poster koji mogu da postave na vidno mesto u sedištu grada-opštine i na taj način ukažu građanima na temu ovogodišnje ENLD. Svi materijali su na srpskom jeziku.

REGISTRACIJA

Da biste se registrovali, pozivamo vas da kreirate svoj profil na onlajn platformi i obavestite SKGO o aktivnostima koje planirate da organizujete.

Za više detalja, posetite ENLD platformu: congress-eldw.eu

I SKGO stranicu ENLD: http://www.skgo.org/strane/375

Za više informacija možete kontaktirati Aleksandru Vukmirović, šefa Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju i nacionalnu koordinatorku ENLD (aleksandra.vukmirovic@skgo.org) i Janu Pavlovic, šeficu Odeljenja za životnu sredinu, komunalne usluge, energetsku efikasnost i vanredne situacije (jana.pavlovic@skgo.org)

Informativni seminar 2022 >>>