Vesti

Sednica Predsedništva SKGO - Utvrđen datum održavanja 50. skupštine SKGO

Četvrta sednica Predsedništva SKGO održana je u petak, 16. septembra 2022. godine putem ZOOM platforme. Sednicom je predsedavao dr Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca, a prisustvovao je 21 član Predsedništva

Nakon usvajanja zapisnika treće sednice Predsedništva, Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO predstavio je Izveštaj o radu organizacije između dve sednice Predsedništva i osvrnuo se na najvažnije aktivnosti koje je Stručna služba SKGO sprovela u navedenom periodu. Pored navođenja brojnih održanih obuka, radionica, sastanaka, kontinuiranog sprovođenja paketa podrške lokalnim samoupravama, generalni sekretar je posebno istakao da je u periodu između dve sednice Predsedništva, SKGO započela sa realizacijom tri nova projekta, i to:

  • Projekat „Promovisanje Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave i izgradnja kapaciteta za njegovu primenu“, koji je podržan od strane Misije OEBS u Srbiji.
  • Projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, uz podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR), a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.
  • Projekat „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou“, koji se sprovodi u saradnji i uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji u procesu pristupanja EU“.

Imajući u vidu da SKGO u narednom periodu očekuju dva značajna jubileja, 50. skupština i 70 godina od osnivanja organizacije, članovima Predsedništva predstavljeni su planovi za obeležavanje ovih važnih datuma. S tim u vezi, Predsedništvo SKGO je utvrdilo datum održavanja 50. skupština SKGO za 7. decembar 2022. godine, a članovi su upoznati i sa početkom saradnje SKGO sa Fakultetom primenjenih umetnosti na izradi novog vizuelnog identiteta organizacije, kao i nove internet prezentacije.

U nastavku sednice, Predsedništvo je donelo odluku o zameni člana koji predstavlja SKGO u Savetu za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, i usvojilo Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju predloga Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije za imenovanje članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, kao i Odluku o izmeni Odluke o imenovanju delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta opština i regiona Evrope.

Predsednik SKGO izvestio je Predsedništvo o učešću delegacije SKGO na 10. sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU i 7. dan proširenja EU, navodeći da je u ime delegacije SKGO govorio o položaju i ulozi lokalne samouprave u procesu pristupanja, dok su predsednik opštine Vrnjačka Banja i predsednica opštine Surdulica predstavili primere dobre prakse u uključivanju mladih. Na 7. danu proširenja EU, govorilo se o očekivanjima od procesa proširenja, ulozi mladih i dr. Predsednik SKGO, gospodin Cvetanović posebno je istakao da je na prvom panelu 7. dana proširenja EU govorila gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, koja je tom prilikom ukazala na važnost uloge lokalnih vlasti u regionalnom povezivanju na Zapadnom Balkanu i prenošenju poruke građanima koliko je važan ulazak u EU kroz dijalog i poverenje.

Imajući u vidu da, je SKGO nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti, predsednik SKGO je predstavio  su planirane aktivnostima SKGO i članica u okviru ovogodišnje manifestacije i pozvao članove Predsedništva, da 22. septembra podrže akciju SKGO „Dan bez automobila u gradovima i opštinama“, tako što će tog dana na posao doći pešice ili biciklom, i na taj način skrenuti pažnju sugrađanima na tematiku zagađenja vazduha i održive mobilnosti.

Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za međunarodnu saradnju i evropske integracije predstavila je Predsedništvu na koji način gradovi i opštine mogu učestvovati u ovogodišnjoj Evropskoj nedelji lokalne demokratije.

Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara SKGO za usluge članstvu predstavio je javni poziv za pakete podrške za unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou, koji je SKGO raspisao uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji“.