Vesti

Završna konferencija projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama"

Konferencija „Odgovorno upravljanje javnim finansijama u kriznim vremenima“ biće održana 20. septembra 2022. sa početkom u 11 časova, u Hotelu Holiday Inn, u Beogradu. Skup se organizuje povodom završetka projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom, Državnom revizorskom institucijom, Kancelarijom za javne nabavke, Stalnom konferencijom gradova i opština, lokalnim samoupravama, te predstavnicima civilnog društva i medija.

Planirana su obraćanja Snežane Vojčić iz Ambasade Švedske u Beogradu i Jakupa Berisa, stalnog predstavnika UNDP, nakon čega će biti organizovana panel diskusija o odgovornom upravljanju javnim finansijama u vremenima kriza. Uz predstavnike Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije, Poreske uprave i drugih institucija, na panelu će govoriti i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO. 

Projekat “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave” komponenta je šireg projekta i sprovedena je u saradnji sa SKGO, a odnosi se promovisanje dobre prakse upravljanja javnim finansijama uvođenjem budžetskih portala za praćenje pripreme i izvršenje budžeta u 21 JLS, uz unapređenja softverske osnove za funkcionisanje BP u 10 pilot JLS iz prethodne faze dvogodišnjeg projekta. Pored toga, u toku druge faze projekta ostvarena je posredstvom SKGO partnerska saradnja i sa „Programom reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobrog upravljanja“ (MED II - finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju/SDC, a sprovodio Helvetas), zahvaljujući kojoj su još 2 JLS uključene u isti koncept podrške za uvođenje budžetskih portala.