Vesti

Objavlјen Test uticaja na rodnu ravnopravnost

Republički sekretarijat za javne politike je, u saradnji sa Deutsche  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i UN Women,  pripremio Test uticaja na rodnu ravnopravnost sa pratećim Smernicama za  sprovođenje Testa uticaja na rodnu ravnopravnost.

Korišćenje testa rodne ravnopravnosti prilikom sprovođenja analize  efekata na rodnu ravnopravnost je važan instrument za uvođenje rodne  ravnopravnosti u proces donošenja odluka. Primenom testa se procenjuje  da li će predlog zakona ili drugog propisa različito uticati na žene i  muškarce, odnosno da li će pozitivno ili negativno uticati na rodnu  ravnopravnost.

Na osnovu sprovedenog testa rodne ravnopravnosti predlagač sagledava  potencijalne efekte propisa na rodnu ravnopravnost procenjuje da li je  potrebno odrediti korektivne mere koje će ublažiti potencijalni  negativni uticaj propisa na rodnu ravnopravnost, ili donosi odluku o  potrebi sprovođenja detalјne analize efekata propisa u pogledu rodne  ravnopravnosti.

Rezultate sprovedenog testa predlagač predstavlјa u Izveštaju o  sprovedenoj analizi efekata propisa koji se dostavlјa na mišlјenje  Republičkom sekretarijatu za javne politike.

Konačna verzija testa rodne ravnopravnosti i pratećih smernica je dostupan na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.

Više >>>