Vesti

Turizam i ugostiteljstvo osnovne teme sastanka SKGO Mreže za LER

U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština 22. septembra 2022. godine održan je sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj u formi vebinara.

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, RRA Šumadije i Pomoravlja, Regije Zapadana Srbija, SKGO. Sastanku je prisustvovalo oko 160 predstavnika lokalnih samouprava iz 101 LS. 

Na sastanku je bilo reči o postupku kategorizaciji ugostiteljskih objekata koja kategorišu JLS, najavljena je izmena dva Pravilnika, Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanja ugostiteljski objekata, kao i Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj, a lokalne samouprave su pozvane da dostave svoje predloge za unapređenje ovih akata.

Značajan je bio i osvrt na planski pristup razvoju turizma na lokalnom nivou gde je predstavnica Ministarstva TTT istakla značaj međusektorske saradnje, zatim prepoznavanja lokalnih potencijala koji mogu da prerastu u atraktivne turističke proizvode. Navedeni su elementi Programa razvoja turizma JLS i pomenuta mogućnost izrade Programa razvoja za više JLS tj. turističku destinaciju.

Stručna služba SKGO – Sektor za ekonomski razvoj je informisao prisutne o novom projektu koji je započeo sa realizacijom gde je jedna od tema žensko preduzetništvo, ukazao na Priručnik o banjskom turizmu za JLS koji je postavljen na sajtu SKGO, predstavio inicijativu u oblasti banjskog turizma, a Regionalna razvojna agencije Šumadije i Pomoravlja je predstavila novi mehanizam za efikasnije upravljanjem turizmom – Destinacijsku menadžment organizaciju i mogućnosti koje pruža.

Veliki broj pitanja koja su postavljale LS ukazale su da postoji potreba da se i u narednom periodu nastavi sa edukacijom na ove teme.

Prezentacija - Destinacijski menadžment