Vesti

Mreže ustanova u sferi prosvete tema nacionalne konferencije o obrazovanju

U Beogradu je 27. decembra 2022. godine održana nacionalna konferencija „Mreža ustanova obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji – realnost, izazovi i perspektive“ u organizaciji Ministarstva prosvete. Uz resornog ministra Branka Ružića, učesnicima su se obratili Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Čedomir Rakić, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

“Često se kada se govori o mreži ustanova, govori o optimizaciji i racionalizaciji u okviru obrazovnog sistema, što izaziva bojazan kod prosvetnih radnika, lokalnih samouprava, kao i građana. Bojazan je negde i opravdana, odnosno često naše prirodno stanje, s tim da mi danas želimo da istaknemo važnost i značaj kvalitetno donete mreže ustanova i zato smo okupili sve važne učesnike u tom procesu”, rekao je ministar Ružić i dodao da je Ministarstvo prosvete, saglasno svom delokrugu, značajno uticalo da se stvore pravni okviri, u vidu kriterijuma za izradu akata o mreži osnovnih škola, koji bi olakšali posao jedinicama lokalne samouprave da pristupe tom veoma teškom i izazovnom poslu.

Ukazavši na značaj razvoja mreže ustanova obrazovanja i vaspitanja, ali i činjenicu da ova tema predstavlja izazov za mnoge lokalne samouprave, Čedomir Rakić je istakao da se danas o mnogim pitanjima razgovara interresorno, te da samo sinhronizovano, partnersko delovanje i kontinuirana saradnja mogu da dovedu do produktivnijih rezultata za sistem i kategorije kojima su namenjeni.

„Obrazovanje i vaspitanje, posebno predškolsko i obavezno osnovno školsko obrazovanje su veoma važne nadležnosti za gradove i opštine. U tom smislu jačanje  kapaciteta lokalne samouprave za podršku sistemu obrazovanja, funkcionisanju osnovnih i srednjih škola i podizanje kvaliteta javnih usluga u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, deo su strateških prioriteta naše organizacije“, rekao je Ivan Milivojević i podvukao da je za SKGO veoma važno i delovanje lokalnih vlasti na unapređenju podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece i kreiranje kvalitetnih javnih politika, mera i međusektorskog pristupa ovom pitanju.

U ovom trenutku, dodao je Milivojević, SKGO pruža podršku u 35 lokalnih samouprava za unapređenje intersektorske saradnje i razvijanju i budžetiranju mera podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece.

„SKGO aktivno podržava i sprovođenje inkluzivne obrazovne politike i razvoj uslova za njeno ostvarivanje. Zato smo poslednjih godina dosta radili na podršci međuresornim komisijama u gradovima i opštinama“, poručio je Milivojević i naveo da je u prethodnom periodu ostvarena bliska saradnja sa resornim ministarstvom na jačanju kapaciteta lokalne prosvetne inspekcije, prvenstveno kroz izradu programa obuke i posebnog priručnika za prosvetne inspektore.

Današnji skup organizovan je sa ciljem predstavljanja primera dobre prakse i rezultata ankete koju su popunjavale jedinice lokalne samouprave, kao i radi sagledavanja izazova i mogućih rešenja u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama koje još uvek nisu donele akt o mreži škola.