Vesti

Predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine predstavljen novi projekat SKGO

Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) sa saradnicima, susreo se 3. februara 2023. godine sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine na čelu sa predsednikom Saveta Daliborom Nakićem. Sastanak je bio prilika da se predstavnici Nacionalnog saveta upoznaju sa projektom „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji SKGO realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Po rečima generalnog sekretara SKGO, Nacionalni savet romske nacionalne manjine je prepoznat kao važan partner u svim fazama realizacije ovog trogodišnjeg projekta, koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020. Ukupna vrednost projekta je 6,5 miliona evra, a ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.