Vesti

Promocija inovativnih rešenja za razvoj kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje završnu prezentaciju inovativnih rešenja za razvoj kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu koja će biti održana u sredu, 22. februara 2023. godine u Kulturnoj stanici „Svilara“, Đorđa Rajkovića 6/B u Novom Sadu, sa početkom od 12 časova. Ovaj skup biće organizovan u hibridnoj formi, odnosno uživo i preko ZOOM platforme, uz simultani prevod na engleskom jeziku. 

Svi zainteresovani za učestovanje uživo ili onlajn se mogu registrovati do ponedeljka, 20. februara, putem linka: https://rb.gy/mhhpyi.

SKGO je u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, dobila podršku iz EU Programa za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 za projekat BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”, a koji se tiče unapređenja i inovativnog razvoja u sferama kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti – među kojima je i Vojvodina, odnosno pomenute opštine.

U okviru ovog inovativnog projekta, kao vid podrške razvoju održivog kulturnog turizma, međunarodni projektni konzorcijum je tokom 2022. godine raspisao Poziv za podnošenje predloga za najbolja inovativna rešenja za cirkularni kulturni turizam u šest evropskih oblasti, uključujući Bač, Sremske Karlovce i Irig. Na ovaj međunarodni konkurs je pristiglo ukupno 35 prijava, od kojih je osam iz Srbije, što je najveći broj iz jedne zemlje članice projekta. Komisija za izbor najboljih inovativnih rešenja za razvoj kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu, u čijem sastavu su bili delegirani predstavnici 13 relevantnih institucija i organizacija sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa – odabrala je tri prvorangirana predloga: FRUŠKING 8x4x4, BAČ BY TOUCH  i Cultural overload - Irig road. Članovi ova tri tima su učestvovala na međunarodnom  hakaton-takmčenju u Briselu u septembru 2022. godine, kao i u četvoromesečnom Programu akceleracije.

Poziv za učestvovanje na ovom skupu, kao i podršku u realizaciji ovih rešenja, upućen je predstavnicima javnog i privrednog sektora iz oblasti: kulture i zaštite nasleđa, turizma, kulturne i kreativne industrije, digitalizacije, promocije društveno-odgovornog poslovanja i preduzetničkih i tehnoloških inovacija, kao i lokalnim akterima u opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig.

Više o projektu možete videti na: https://rb.gy/isqfep, a o inovativnim predlozima: https://rb.gy/ccizz0 Za dodatne informacije možete se obratiti Igoru Pucareviću, savetniku za kulturu, mejlom na igor.pucarevic@skgo.org.

Agenda skupa