Vesti

Javni poziv gradovima i opštinama u Republici Srbiji za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2022. godini

Zaštitnik građana, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština - Savezom gradova i opština Srbije, po sedmi put zaredom, dodeljuje nagradu gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2022. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.

U dopisu koji je 26. aprila upućen opštinama, gradovima i gradskim opštinama Zaštitnik građana je pozvao jedinice lokalne samouprave da podnesu prijavu na Javni poziv i na taj način prikažu i promovišu primere dobre prakse u razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2022. godini.

Zaštitnik građana podseća da je nagrada za pristupačnost nastala kao izraz potrebe da se u nastojanjima da se postigne inkluzivnije društvo u Srbiji ukaže na iskorake pojedinaca i/ili institucija u kreiranju primera dobre prakse koji doprinose kvalitetu života, služe kao model, inspiracija i ideja za sve i kao takvi su veoma značajni za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Istovremeno, nagrada ima za cilj da kontinuirano utiče na podizanje svesti i pošalje snažnu poruku o važnosti pristupačnosti, promovisanju principa Dizajn za sve i kreiranju okruženja i usluga koje mogu koristiti svi građani i građanke, odnosno inkluzivnog okruženja pristupačnog svima.

Prijavni formular 

Javni poziv 2023