Vesti

Niš ugostio članove Mreže sekretara skupština gradova, opština i gradskih opština SKGO

Treći sastanak Mreže sekretara skupština gradova, opština i gradskih opština Stalne konferencije gradova i opština održan je od 26. do 28. aprila u Nišu. Skup je održan uz podršku Vlade Švajcarske i Programa za razvoj ujedinjenih nacija, a sekretari lokalnih parlamenata su tokom susreta imali priliku da čuju više o nadležnosti lokalnih skupština prema Zakonu o policiji, o javnosti rada skupština, o primeni principa rodne ravnopravnosti, kao i o standardizovanju akata koje usvajaju lokalne skupštine. Sastanak je organizovan u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), a uz podršku Vlade Švajcarske.

Sekretare je pozdravio Boban Džunić, predsednik Skupštine grada Niša koji je istakao zadovoljstvo što je Niš domaćin skupa Mreže sekretara gradova, opština i gradskih opština.

„Dobar i efikasan lokalni parlament od presudnog je značaja za svaki pravni sistem i preduslov za demokratiju. Lokalna vlast je najbliža građanima. Bolji uslovi za život naših građana su svakako prioritet u našem radu", istakao je predsednik Skupštine dr Boban Džunić.

Prema njegovim rečima, važnost ovog skupa ogleda se u razmeni iskustava, zahvaljujući kome će sekretari doći do najznačajnijih i najbitnijih elemenata u njihovom radu.

Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova prisutnima se obratio državni sekretar dr Danilo Stevandić koji se zahvalio SKGO i naglasio uspešnu saradnju na implementaciji lokalnih saveta za bezbednost.

On je istakao da je saradnja sa SKGO na uspostavljanju saveta počela još 2015. godine, kao i da je uspeh implementacije ovog mehanizma u lokalnim zajednicama postignut usled zajedničkog angažovanja lokalnih samouprava, policijskih službenika i zajednice.

Petar Vasilev, nacionalni projektni koordinator iz Švajcarske agencije za razvojnu saradnju (SDC) istakao je značaj saradnje sa SKGO i UNDP i naglasio da SDC podržava reformu lokalne samouprave.

On je izjavio da su transparentnost i javnost rada bitne odlike rada lokalnih skupština, jer će ukoliko javnost ima bolji uvid u njihov rad doći unapređenja poverenja.

Nenad Gršić, iz Programa za razvoj Ujedinjenih nacija je naglasio da će UNDP nastaviti da podržava rad Mreže i zahvalio se Švajcarskoj agenciji za razvojnu saradnju i SKGO koji su prepoznali značaj skupština za rad sistema lokalne samouprave u celini.

Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara SKGO se zahvalio Gradu Nišu na dobrodošlici, kao i partnerima iz SDC i UNDP podršci u realizaciji skupa. Istakao je značaj ovakvog vida saradnje za sekretare skupština, jer je uspostavljena međusobna komunikacija, razmena dobre prakse i podrška.

„Skupština je jedini organ lokalne samouprave čiji su članovi neposredno izabrani, a oni biraju sve ostale funkcionere – predsednike opština i gradonačelnike, njihove zamenike, članove opštinskih i gradskih veća, opštinske i gradske pravobranioce, lokalne ombudsmane, kao i članove upravnih i nadzornih odbora lokalnih ustanova i preduzeća. Danas je važno da istaknem da skupštine biraju i svoje sekretare. Od stručnosti skupštinskih sekretara, njihovih zamenika i ostalih zaposlenih na podršci radu lokalnih skupština, zavisi i to kako će lokalne skupštine raditi i kakve će odluke donositi“, naglasio je Tomašević.