Vesti

Započeto ispitivanje javnosti u oblasti rodne ravnopravnosti u Kanjiži

Opština Kanjiža u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) započela je sprovođenje ispitivanja – ankete javnosti u cilju unapređenja svog postupanja u politikama rodne ravnopravnosti, a u toku je i proces izrade Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u ovoj opštini.

Upitnik sadrži pitanja koja se odnose na temu rodne ravnopravnosti, sa ciljem da se stekne uvid u potrebe i probleme žena u opštini Kanjiža i dostupan je na linku - https://forms.office.com/e/gt6uymUjqC. Upitnik je dostupan na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža: : www.kanjiza.rs i na zvaničnoj internet stranici Predškolske ustanove „Naši biseri“: www.predskolskakanjiza.edu.rs, ali i na fejsbuk stranici opštine Kanjiža.

Upitnik je potpuno anoniman i takođe se može preuzeti fizički u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža (Kanjiža, Trg Glavni br. 1), u objektima mesnih zajednica, u ambulantama Doma zdravlja u svim naseljenim mestima na teritoriji opštine Kanjiža i na naplatnim mestima privrednog društva „POTISKI VODOVODI DOO – TISZAMENTI MUVEK“ u Horgošu i u Kanjiži.

Pozivamo sve građane i građanke Kanjiže da se uključe u ovu akciju. Elektronski upitnik će biti dostupan za popunjavanje do 20. maja 2023. godine.
Dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem dostpupne su i putem telefona 064/80 62 095 ili imejla marina@kanjiza.rs.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou" koji finansira Vlada Švedske i realizuje SKGO.