Vesti

Održane radionice u Somboru i Kanjiži o izradi srednjoročnog plana

U gradu Somboru i opštini Kanjiža održane su, 10. i 11. maja 2023. godine, završne radionice predviđene paketom podrške za izradu srednjoročnog plana u okviru Programa EU Exchange 6.

Sa predstavnicima dve lokalne samouprave se radilo na temu praćenje, izveštavanje i vrednovanje srednjoročnog plana. Takođe, predstavljene su i specifične preporuke za moguća unapređenja srednjoročnog planiranja i programskog budžetiranja u narednom ciklusu.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike.