Vesti

Obuke o upravljanju projektnim ciklusom I izvorima finansiranja projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) od 15. maja do 16. juna 2023. godine organizuje akreditovane obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“ (2023-07-0601).

Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management – PCM/PCM) realizuje se kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2023. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2023. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Upravljanje projektnim ciklusom još uvek predstavlja izazov za različite nivoe uprave i postoji potreba da se unapredi kvalitet planiranja i sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju adekvatnih izvora njihovog finansiranja.

Cilj obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za postupanje po osnovnim principima projektnog ciklusa i njihovu primenu u poslovanju, kao i upućivanje u raspoložive izvore finansiranja projekata od značaja za lokalni razvoj. 

Raspored održavanja obuka:

Imajući u vidu da je broj polaznika obuka ograničen, lokalne samouprave mogu prijaviti maksimalno dva učesnika.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.