Vesti

Objavljen prvi javni poziv za projekte u okviru Interreg IPA programa Mađarska - Srbija

Objavljen je prvi Javni poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg VI-A IPA programa Mađarska Srbija. 

Osnovne informacije o pozivu: 

Programska oblast:

Na mađarskoj strani programsko područje pokriva sledeće okruge:

Csongrad-Csanad varmegie,

Bacs-Kiskun varmegie.

Na srpskoj strani programsko područje pokriva sledeće regione:

Zapadna Bačka (Zapadnobački upravni okrug),

Severnobačka (Severnobački upravni okrug),

Severnobanatski (Severnobanatski upravni okrug),

Južna Bačka (Južnobački upravni okrug),

srednji Banat (Srednjobanatski upravni okrug),

Južni Banat (Južnobanatski upravni okrug),

Srem (Sremski upravni okrug).

Prihvatljivi kandidati: Sledeće organizacije imaju pravo da se prijave za sredstva dodeljena Programu:

  • javne vlasti,
  • organi javnog prava,
  • po opštem pravilu neprofitne organizacije po privatnom pravu

Indikativni ukupni raspoloživi fondovi, skale projekata i otvoreni prioriteti i ciljevi:

 

Za ovaj poziv je na raspolaganju indikativni iznos od 40,05 miliona evra.

Prioriteti i ciljevi :

1. Zeleniji region

  • Prilagođavanje klimatskim promenama, prevencija rizika
  • Biodiverzitet i smanjeno zagađenje 500 000 2 500 000 0 3 000 000

2. Unapređenje ljudskih i kulturnih vrednosti

2.1 Obrazovanje i cjeloživotno učenje

2.2 Kultura i turizam

3. Prekogranična institucionalna i civilna saradnja

3.1 Harmonični susedski odnosi kroz saradnju

INFO DANI !!!

16. maj 2023. @ 10:00 CET - Novi Sad, Srbija - Master Centar, Hajduk Veljkova 11, 2100 Novi Sad

17. maj 2023. @ 10:00 CET - Kanjiža, Srbija - Opština Kanjiža, Glavni Trg 1, 24420 Kanjiža

18. maj 2023. @ 11:00 CET - Baja, Mađarska - Turisztikai Kozpont, Petofi sziget 11, 6500 Baja

19. maj 2023. @ 10:00 CET - Segedin, Mađarska - Hotel Novotel, Maros u. 1, 6721 Segedin

PODNOŠENJE APLIKACIJA JE MOGUĆE TEK NAKON INFO DANA

Neophodnu dokumentaciju i druge važne informacije možete naći na vebsajtu programa

Javni poziv (hungary-serbia.eu)

Javni poziv (hungary-serbia.eu)