Vesti

Izabrane lokalne samouprave na konkursima za dodelu stručne podrške za finansijsko upravljanje i kontrolu i za internu reviziju

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, na javnom pozivu za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu stručne podrške u dve oblasti tj., kroz dva konkursa (za uspostavljanje/unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole – FUK i uspostavljanje/unapređenje funkcije interne revizije – IR ), primljena je ukupno 21 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa konkursnim Smernicama. Javni poziv je bio raspisan u periodu od 08. februara do 10. marta 2023. godine.

Na osnovu predloga Komisija za evaluaciju i rangiranje i potvrde Nadzornog odbora Programa, po konkursima su izabrane sledeće lokalne samouprave:

  • U okviru Konkursa za dodelu stručne podrške za uspostavljanje/unapređenje funkcije IR odabrano je ukupno šest (6) lokalnih samouprava, i to: Trstenik, Odžaci, Kanjiža, Tutin, Golubac i Sombor.
  • U okviru Konkursa za dodelu stručne podrške za uspostavljanje/unapređenje sistema FUK izabrano je ukupno pet (5) lokalnih samouprava, i to: Boljevac, Srbobran, Lajkovac, Vrbas i Tutin.

Dodeljeno je ukupno 11 stručnih podrški za dve oblasti, kojima je podržano 10 lokalnih samouprava (jednoj LS je dodeljena podrška po oba konkursa).

Podrška po svakoj od konkursnih oblasti, u okvirnom trajanju od 12 meseci, realizovaće se na osnovu Sporazuma o saradnji koji će biti zaključeni sa svakom izabranom LS, i podrazumeva realizaciju aktivnosti namenjenih da pomognu korisnicima vođenjem kroz proces, izgradnjom kapaciteta i pružanjem odgovarajuće ekspertize za organizacionu konsolidaciju i formiranje/unapređenje dokumentacionog okvira za funkcionisanje FUK i IR. Podrška je zasnovana na principima i standardima FUK i IR razrađenim kroz domaći regulatorni okvir (pre svega kroz Zakon o budžetskom sistemu i odgovarajuće Pravilnike za FUK i IR), i sprovodiće se na osnovu pristupa, metodoloških uputstava i smernica, priručnika i modela koje objavljuje Ministarstvo finansija, te praćenjem dobrih praksi i formiranih baza znanja.

Čestitamo izabranim, i zahvaljujemo svim lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursima, i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju SKGO zahvaljujući sredstvima Evropske unije u okviru Programa, pruža gradovima i opštinama u povećanju kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji.

Svim lokalnim samoupravama u Srbiji u okviru Programa EU Exchange 6, na raspolaganju je savetodavna podrška SKGO za pitanja upravljanja javnim finansijama, i posebno interne finansijske kontrole. I u nastavku sprovođenja Programa predviđene su koordinacione aktivnosti za sve LS i događaji za razmenu iskustava između LS i sa nadležnim nacionalnim institucijama na teme iz obuhvata FUK i IR.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, SKGO ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Više informacija o Programu EU Exchange 6 možete pronaći na sledećem linku: http://www.skgo.org/projekti/detaljno/63/eu-exchange-6.