Vesti

NOVO IZDANJE SKGO - Priručnik za javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama, usvojen krajem 2019. godine, uveo je značajne proceduralne, ali i terminološke izmene u odnosu na raniji zakonski okvir, a pred gradove i opštine je postavljena obaveza da proces sprovođenja nabavki usklade sa pozitivnim propisima. Kako  je Zakon o javnim nabavkama uveo nove i složenije zahteve za jedinice lokalne samouprave, prepoznata je potreba za sistemskom i sveobuhvatnom podrškom u ovoj oblasti. Već po usvajanju Zakona, SKGO je osmislila i realizovala različite vidove podrške svojim članicama – akreditovane obuke, regionalne radionice, ponudila modele lokalnih akata relevantnih za sprovođenje postupka, kontinuirano pružala savetodavnu podršku i sl.

Ipak, kao poseban i sveobuhvatan vid podrške ističe se Priručnik za javne nabavke za naručioce u jedinicama lokalne samouprave, koji je upravo objavljen i stavljen na raspolaganje svim akterima u procesu sprovođenja javnih nabavki na lokalnom nivou.  Priručnik daje iscrpan prikaz i detaljne smernice za sprovođenje svih faza postupka javnih nabavki, dok je jedan segment Priručnika posvećen i institutu koji tek treba da zaživi i uzme primenu poput „zelenih javnih nabavki“. Takođe, u cilju obezbeđivanja standardizovanog i ujednačenog pristupa u ovoj oblasti, kao i unapređenja efikasnosti i efektivnosti realizacije javnih nabavki, Priručnik sadrži i  modele najvažnijih lokalnih akata koje su JLS u obavezi da izrade u okviru postupka.

Svakako, SKGO nastavlja da pruža direktnu savetodavnu podršku, te svi gradovi i opštine koji se suoče sa nedoumicama tokom sprovođenja postupka javnih nabavki mogu uputiti svoje pitanje putem elektronskog savetodavnog servisa E-pitanje i to putem linka http://www.skgo.org/postavi-pitanje .

Priručnik je objavljen u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Preuzmite priručnik >>>

Modeli akata - javne nabavke >>>