Vesti

Delegacija iz Iraka u organizaciji UNICEF-a posetila SKGO

Predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Irak posetili su Stalnu konferenciju gradova i opština 22. maja, sa namerom da se upoznaju sa dobrim praksama sprovođenja Nacionalnog programa za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu u Srbiji i implementacijom Poziva na akciju za rani razvoj. Posetu je organizovao UNICEF u cilju prenosa prakse zdravstvene politike i programa za zdravlje i rani razvoj dece.  

Članovima delegacije iz Iraka dobrodošlicu je poželeo Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO sa saradnicima i tom prilikom predstavio ulogu organizacije u jačanju kapaciteta lokalne samouprave, kao i partnerstvo sa UNICEF-om u cilju integrisanja dečijih prava u modele i prakse dobrog upravljanja, sa posebnim naglaskom na politike ranog razvoja dece.

Goste iz Iraka interesovala je podrška lokalnim samoupravama u razvijanju i sprovođenju lokalnih politika javnog zdravlja i socijalnih politika, kao i značaj intersektorskom pristupu politikama i praksama za podršku ranom razvoju u lokalnim zajednicama.

Pored SKGO, delegacija iz Iraka je u sklopu posete imala susret sa Slavicom Đukić Dejanović, savetnicom premijerke i predsednicom inter-sektorskog Upravnog odbora za podsticajno roditeljstvo, kao i sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, a organizovane su i posete Institutu za neonatologiju u Beogradu, GAK „Narodni front“, Domu zdravlja i Patronažnoj službi DZ Zemun i brojni susreti sa stručnjacima iz oblasti ranog razvoja dece.