Vesti

Održane radionice na temu izrade programa razvoja turizma i razvoj turističkih proizvoda

Šta razlikuje turistički proizvod od turističkog potencijala ili lokaliteta jedna je samo od mnogih tema o kojima se govorilo na tematskim regionalnim obukama koje su realizovane tokom maja 2023. godine.

Stalna konferencija gradova i opština je u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske, održala četiri regionalne radionice na temu izrade programa razvoja turizma i razvoja turističkog proizvoda koje su bile namenjene zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, koji obavljaju poslove iz oblasti turizma, ali i za kreatore turističke ponude na lokalnom nivou, odnosno predstavnike turističkih organizacija jedinica lokalne samouprave. Ukupno 120 učesnika iz preko 60 JLS imalo je priliku da osim predstavljanja značaja strateškog pristupa u planiranju i razvoju turizma aktivno diskutuje o trenutnom stanju turističkih proizvoda na nivou JLS.

Osim značajnih prirodnih i kulturno-istorijskih resursa koja mogu predstavljati potencijale za razvoj, konstatovano je da turističkim destinacijama nedostaju jasno definisani turistički proizvodi, te je fokus radionica bio upravo predstavljanju koraka - kako se od potencijala kreira turistički proizvod uz pomoć adekvatne infrastrukture, smeštajnih kapaciteta, dodatnih sadržaja i atraktivnosti, ali i pozicioniranja na tržištu, promocije i prodaje.

Radionice su takođe bile i mesto razmene iskustava i izazova u razvoju turizma, sa kojima se učesnici svakodnevno susreću, te su nejasna podela posla između nosioca razvoja turizma, nedostatak saradnje među akterima i nedovoljni kapaciteti za postavljanje adekvatnog modela upravljanja turizmom su najčešće prepreke u planiranju i razvoju turizma na lokalnom nivou.

Tokom sesija identifikovana je potreba daljeg unapređenja kapaciteta zaposlenih na poslovima razvoja turizma, posebno u delu razvoja programa razvoja turističkih proizvoda, što će svakako SKGO inkorporirati u svoj godišnji plan aktivnosti za narednu godinu kao deo podrške JLS.