Vesti

Predstavljeni rezultati istraživanja o učešću građana u odlučivanju

Rezultati istraživanja o učešću građana u odlučivanju LIPA koje su sproveli Transparentnost Srbija i organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation predstavljeni su danas javnosti na konferenciji organizovanoj u hotelu Radisson u Beogradu. Rezultate je predstavio Zlatko Minić ispred organizacije Transparentnost Serbija, a događaju su prisustvovali i Maja Mačužić Puzić, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Melina Papageorgiou, šefica odeljenja za upravu i savetnica za regionalnu upravu, iz Švajcarske kancelarija za saradnju pri ambasadi Švajcarske. U okviru događaja, održana je i panel diskusija na kojoj su učestvovali Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Nemanja Nenadić, ispred organizacije Transparentnost Srbija, Miodrag Petković, član gradskog veća grada Užica i profesor Miodrag Zec, ekonomista.

"Već dugi niz godina naša organizacija sprovodi projekat Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana. Kada je reč o temi građanske participacije u lokalnim odlukama, naročito u odnosu na početak bavljenja ovom temom, predstavljene ocene u pojedinim segmentima i opštinama izuzetno su se popravile. Predstavljeni rezultati nas navode na zaključak da je volja lokalnih samouprava prisutna. Imajući u vidu zahtevnost i izazove u ovoj temi, HELVETAS kao organizacija ističe  da je važno da nastavimo podršku opštinama da unapređuju svoje mehanizme, da građanima otvore vrata za aktivno uključivanje u lokalne odluke,. Predlažemo da nastavimo podršku u započetom pravcu jer nas iskustvo uči da ćemo zajedničkim radom i zalaganjem vremenom ostvariti samo još bolje rezultate“, istakao je dr Branislav Milić, zamenik vođe Projekta ispred HELVETAS Swiss Intercooperation.

"Uloga građanske participacije je ključna u funkcionisanju lokalne samouprave u Srbiji. Mi imamo zakonski okvir koji postavlja određena pravila, praktične rezultate koji u realnosti variraju, a tu je i pitanje lične motivacije jer su potrebe i zahtevi naših građana različiti. Stalna konferencija gradova i opština snažno podržava ključne procese u ovom lancu među kojima su budžetiranje, urbanističko planiranje i pitanja iz sfere lokalne poreske administracije. Naša organizacija nastoji da postavi određene standarde, te kroz izradu modela raznovrsnih modela akata i procedura pomogne lokalnim samoupravama da omogući ujednačeno postupanje i pospeši građansku participaciju", rekao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO i istakao značaj direktne podrške lokalu kroz brojne aktivnosti koje SKGO sprovodi.

„Iako je prosečna ocena za gradove i opštine relativno niska, na lokalnom nivou i sada prepoznajemo mnoge dobre prakse na koje bi mogli da se ugledaju i republički organi. To se naročito odnosi na konsultacije o budžetu, koje, ipak postoje u većini opština. Opštine bi svoje budžetske konsultacije naročito mogle da unaprede ukoliko bi sa njima počele već sada, a ne tek na jesen. Za smislenu participaciju je najvažnija izgradnja poverenja. Jedan od prvih koraka da se to ostvari bi bio da svuda postoji i funkcioniše mehanizam za prijavu i rešavanje problema", izjavio je Nemanja Nenadić, programski direktor u Transparentnosti Srbija. 

"Iako je grad Užice među najboljim lokalnim samoupravama prema lokalnom indeksu participativnosti koji je danas predstavljen, smatramo da rezultati uvek mogu biti bolji i konstantno radimo na tome da lestvicu podignemo više. Tome dosta doprinose i brojni projekti manjeg obima koje sprovodimo", rekao je Miodrag Petković, član užičkog Gradskog veća.