Vesti

Zapošljavanje žena osnovna tema sastanka Mreže SKGO za lokalni ekonomski razvoj

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 31. maja 2023. godine sastanak Mreže za lokalni i ekonomski razvoj pred više od 50 predstavnika lokalne samouprave i kolega iz Ministarstva privrede, Nacionalne službe za zapošljavanje, Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i spoljnih saradnika SKGO.

Slađana Grujić, programska direktorka SKGO za ekonomski razvoj, pozdravila je učesnike skupa, zahvalila im se na dosadašnjoj podršci i istakla dugovečnost ove Mreže SKGO koja postoji već punih deset godina.

"Prethodnih dana i nedelja boravili smo u naučno-tehničkim centrima, bavili se razvojem startapova i preduzetništva, a održali smo i Forum stručnjaka za LER u Kragujevcu. Danas ćemo na sastanku Mreže najviše govoriti o ženskom preduzetništvu jer je evidentan potencijal za razvoj ove značajne oblasti", rekla je Grujić i podvukla da uprkos problemima u radu i obimu posla, kod ljudi koji se bave LER-om entuzijazam ne opada.

Radiša Milošević, predsednik SKGO Odbora za lokalni ekonomski razvoj, istakao je da je razvoj ženskog preduzetništva i kapaciteta lokalne samouprave u toj oblasti među prioritetima SKGO, o čemu svedoči i obim mera koje su u strateškim dokumentima SKGO među najzastupljenijima. 

Jasmina Šantić iz Nacionalne službe za zapošljavanje predstavila je aktuelne trendove na tržištu rada i u oblasti zapošljavanja žena. Navela je da je stopa nezaposlenosti na nacionalnom nivou 9.2% i da je tržište rada stabilno, što je posebno značajno u periodu nakon epidemije virusa Covid-19. Prem podacima NZS, uočeno je veće interesovanje za zapošljavanje među teže zapošljivim grupama u koje spadaju i žene, kao i da je intenziviran savetodavni rad upravo sa ovim kategorijama građana. Šantić je posebno istakla pomoć koju NZS pruža pri motivaciji za pronalaženje posla.

Ivana Petrović iz Evropske banke za obnovu i razvoj predstavila je detalje programa podrške preduzetnicama i ženama u biznisu. Ona je istakla da je akcenat EBRD podrške na sferama digitalizacije, inkluzije na svim nivoima i tako zvanim "zelenim temama". EBRD se kroz brojne projekte bavi inkluzijom, gde spada i sfera zapošljavanja - ponajviše u kontekstu obrazovanja, ali i zadovoljavanja potreba privrede za odgovarajućim kadrovima. Ove aktivnosti sprovode se uz puno poštovanje principa rodne ravnopravnosti. Petrović je istakla da je EBRD program posvećen ženama u biznisu savetodavnog karaktera i da se kroz njega malim i srednjim preduzećima pruža podrška za pristup konkretnim znanjima i veštinama koje će im pomoći da svoju delatnost podignu na viši nivo. 

Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra privrede predstavila je ključne detalje Nacrta strategije sa akcionim planom za razvoj malih i srednjih preduzeća za period 2023-2027, kao i podsticaje za razvoj MSP sektora. Ona je izrazila zahvalnost SKGO na pozivu na ovaj skup i istakla da bi ovakvih okupljanja trebalo da bude više. Obradović Jovanović je podvukla "zeleni rast" i podršku digitalizaciji kao fokusne teme u Nacrtu strategije, kao i podršku otpornosti MSP na krize, kao temu koja se nametnula u poslednjih nekoliko godina. Ona je apostrofirala i pritužbe MSP na pristup bazičnoj infrastrukturi, kao i neophodnost usklađivanja zakonskog okvira sa aktuelnim evropskim politikama i Agendi 2020.

U završnom delu skupa, Isidora Beraha i Sonja Đuričin, saradnice SKGO, predstavile su Analizu podsticaja za žensko preduzetništvo na lokalnom nivou, a Ivan Pavlović, predstavnik grada Niša, približio je detalje paketa podrške ženskom preduzetništvu koji SKGO sprovodi u ovom gradu.

Navedene aktivnosti, kao i organizacija današnjeg skupa, deo su projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou", koji sprovodi SKGO i finansira Vlada Švedske.