Vesti

SKGO dobila priznanje Grada Požarevca

Povodom Svete Trojice, slave grada Požarevca, Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština primio je plaketu kojom je Grad Požarevac odao priznanje našoj organizaciji za dugogodišnju saradnju i podršku.

U obrazloženju priznanja, navedeno je da je SKGO glavni partner svih lokalnih samouprava u Srbiji na unapređenju njihovog rada. Istaknuto je da je u saradnji sa SKGO sproveden niz projekata od velikog značaja za Grad Požarevac, dok su najbolji rezultati postignuti kod upravljanja imovinom, odnosno kod projekata iz Exchange programa, a posebno je naglašena podrška SKGO u procesu izrade Plana razvoja i Plana kapitalnih projekata koju je ova lokalna samouprava dobila u okviru EU Exchange 6 programa.

Takođe, naglašeno je da se reforma rada lokalne samouprave i uvođenje dobre uprave ne može zamisliti bez SKGO, da rad organizacije traje decenijama u interesu lokalne samouprave i građana, kao i da je saradnja uvek na najvišem nivou, što je Grad Požarevac prepoznao.

Pored SKGO, tradicionalno su nagrađeni pojedinci i institucije koji su dali značajan doprinos lokalnoj zajednici i to Dragiši Živadinoviću, požarevačkom pesniku, glumcu i novinaru, dr Momiru Nikoliću, hirurgu iz Požarevca, dopisnici Večernjih novosti Dušanki Novković, glumcu – amateru Valentinu Oljači iz sela Boževac i Gabrijeli Ubavić-Baumgarten, operskoj umetnici iz Požarevca. Za sve njih navedeno je da su dali veliki doprinos u oblasti umetnosti, kulture, medicine, medija.

Povelju je dobila Policijska uprava u Požarevcu, koja je tokom protekle godine postigla zapažene rezultate i efikasno suzbijala sve oblike kriminala, štitila javni red i mir i u velikoj meri doprinela realnom osećaju građana da žive u bezbednom okruženju.

Pored SKGO, plaketu Grada Požarevca dobila je i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj.