Vesti

Održan šesti sastanak Mreže SKGO za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je šesti sastanak Mreže SKGO za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama pred više od 40 predstavnika gradova i opština, članova Mreže i gostiju iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO pozdravio je učesnike skupa i zahvalio im se na dolasku na ovaj skup, posebno imajući u vidu komplikovanu situaciju u Srbiji poslednjih dana u vezi poplava izazvanih velikom količinom padavina.

„Dalji zajednički rad lokalnih samouprava na uređivanju rečnih korita, održavanju kanala prohodnim učiniće jedinice lokalne samouprave otpornijim na obimne padavine i bujične poplave koje usled klimatskih promena nažalost postaju naša realnost“, rekao je Tarbuk i dodao da je prema jučerašnjim podacima vanredna situacija proglašena na delu ili na celoj teritoriji u 57 jedinica lokalne samouprave.

Tarbuk je apostrofirao potencijal međuopštinske saradnje posebno kroz aktuelnu i značajnu temu klimatskih promena koje predstavljaju bezbednosni rizik koji ne poznaje granice lokalne samouprave ili države. Iz tog razloga, rekao je on, saradnja lokalnih samouprava na primeni mera prilagođavanja na klimatske promene i mera ublažavanja je od izuzetnog značaja za sistem smanjenja rizika od katastrofa. 

Živko Babović, načelnik Uprave za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu Sektora za vanredne situacije izrazio je posebnu zahvalnost predstavnicima onih lokalnih samouprava koji su prethodnih dana pretprpeli štete od poplava i bujičnih poplava, a koji su se odazvali pozivu na sastanak Mreže. Naglasio je da su svi kapaciteti Sektora i dalje na terenu, i da su nakon angažovanja na sprovođenju mera odbrane od poplava, evakuacije i zbrinjavanja stanovništva u poplavljenim područjima, pripadnici Sektora i dalje angažovani na terenu, pružajući pomoć lokalnim samoupravama u procesu otklanjanja posledica elementarne nepogode.

Nakon uvodnih reči, skupu su se obratili i predstavnik zajedničke službe Civilne zaštite u Slivu Zapadne Morave, i predstavnik opštine Brus čime je ozvaničeno i pristupanje ove opštine Slivu i početak zajedničke saradnje. Todorović je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da opština Brus pristupa Slivu Zapadne Morave, pre svega zbog značaja koje ta opština, iako manja od grada Kruševca, ima i u sistemu regionalnog vodosnabdevanja, ali i u smislu sprovođenja drugih zajedničkih aktivnosti na smanjanju rizika od katastrofa u Slivu.

U nastavku skupa, predstavljeni su pravci razvoja Strategije smanjenja rizika od katastrofa, uticaj klimatskih promena na ovu važnu oblast, kao i Smernice za izradu procene rizika od katastrofa koje je SKGO pripremila u prethodnom periodu.

Načelnik Uprave za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu Sektora za vanredne situacije MUP, Živko Babović kratko je predstavio pravce razvoja Strategije smanjenja rizika od katastrofa, naglašavajući da se posao na izradi Strategije pokazao zahtevnijim nego što je to na početku očekivano, ali i izrazio nadu da će Strategija biti izrađena do kraja tekuće godine, uz jasno definisane ciljeve i Akcioni plan za njeno sprovođenje. Pored toga, Babović je govorio i o aktivnostima koje se sprovode u Sektoru, a koji za cilj imaju promenu, noveliranje i usavršavanje postojećeg krovnog zakona za oblast smanjenja rizika od katastrofa.

Redovni profesor na Osnovama ekološke bezbednosti i Civilnoj zaštiti na Fakultetu bezbednosti, Dr Jasmina Gačić, održala je kratko predavanje na temu Uticaja klimatskih promena na proces smanjenja rizika od katastrofa, u okviru koga je istakla tendencije promena, i pre svega pogoršanja klimatskih pokazatelja, kao i neminovnost negativnog uticaja na nivo rizika od prirodnih katastrofa.

Branko Stanimirović, predstavnik opštine Osečina i Nataša Okilj iz SKGO, predstavili su Smernice za izradu procene rizika od katastrofa koje je radna grupa SKGO pripremila u prethodnom periodu. Branko Stanimirović naglasio je kolika je važnost ovih Smernica, te da, iako samo pomoćni alat u izradi obaveznih dokumenata Procene rizika i Plana zaštite i spasavanja, mogu predstavljati važnu kariku u procesu smanjenja rizika od katastrofa na lokalu. Takođe, pozvao je predstavnike lokalnih samouprava da procene rizika i planove zaštite i spasavanja u svojim sredinama izrađuju sopstvenim kapacitetima, a da kao jedan od pomoćnih alata koriste i ove Smernice, uz uključivanje što šire društvene zajednice, a posebno ranjivih kategorija stanovništva.

Nataša Okilj govorila je o gender/HR komponenti ovih Smernica, odnosno o važnosti uključivanja ranjivih grupa i pitanja rodne ravnopravnosti u samom procesu smanjenja rizika od katastrofa.

Ovaj skup SKGO je organizovala u okviru projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou", koji finansira Vlada Švedske.