Vesti

Usvojen Predlog uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije

Vlada Republike Srbije je, na 62. sednici održanoj 29. juna 2023. godine, usvojila Uredbu o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije.

Ovom uredbom se bliže propisuje postupak pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije i postupak izveštavanja o sprovođenju Plana razvoja, kao krovnog i strateški najznačajnijeg dokumenta razvojnog planiranja, koji usvaja Narodna skupština za period od 10 godina.

Uredbom je utvrđen način upravljanja procesom pripreme Plana razvoja, putem osnivanja tela u čiji rad će biti uključeni predstavnici svih zainteresovanih strana, kako bi se kroz saradnju predstavnika državnih organa, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, privrede, organizacija civilnog društva, akademske zajednice predložili prioritetni ciljevi razvoja zemlje. Takođe, s obzirom na značaj dokumenta i njegovog dugoročnog uticaja na razvoj ekonomije, društva i svakog pojedinca, propisana je i obaveza vođenja konsultativnog procesa na široko participativan i transparentan način.

Uredbom je predviđeno da se posebna pažnja posveti ravnomernom regionalnom razvoju, kao i planiranju razvoja u skladu sa Agendom 2030.

Podnosilac Predloga uredbe bio je Republički sekretarijat za javne politike.

Više >>>

Tekst uredbe >>>