Vesti

Serija vebinara na temu planiranja i upravljanja zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske, organizuje tri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinare) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi" (2023-07-1201).

Akreditovani vebinar se organizuje preko platforme ZOOM u sledećim terminima:

1. termin – 21-22. septembar

2. termin – 28-29. septembar

3. termin – 2-3. oktobar

Akreditovani vebinar se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2023. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2023. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za obavljanje poslova planiranja i upravljanja zaštitom životne sredine.

U skladu sa nastojanjima da sistem stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi bude sveobuhvatan, usklađen sa zakonskim okvirom, kao i sa potrebama zaposlenih u organima gradova i opština, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), kao akreditovani sprovodilac obuka iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, od ove godine za proces prijavljivanja učesnika na obuke i evidenciju o sprovedenim obukama koristi LMS sistem Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU).

Termini vebinara i linkovi za prijavu na akreditovanu obuku "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi" u okviru platforme NAJU su:

1. termin – 21-22. septembar 2023. godine – Link za prijavu: https://cutt.ly/ywlKJUT0

2. termin – 28-29. septembar 2023. godine - Link za prijavu: https://cutt.ly/PwlKJp6K

3. termin – 2-3. oktobar  2023. godine - Link za prijavu: https://cutt.ly/0wlKKlJ5

Molimo Vas da se registrujete za odabrani termin akreditovanog vebinara, najkasnije do 18. septembra 2023. godine.

Vebinar u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova.

NAPOMENA: Ukoliko niste ranije registrovani na LMS platformi Nacionalne akademije za javnu upravu potrebno je da najpre izvršite registraciju na sledećem linku https://lms.napa.gov.rs/.

Na linku https://www.napa.gov.rs/tekst/1235/prijava-na-obuke.php  možete pronaći  dodatne informacije (mejlovi za komunikaciju i uputstva) za registraciju na platformu.

Dnevni red

Pozivno pismo

Opis programa obuke