Vesti

Obuke "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje četiri dvodnevne obuke "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije", u okviru programa  "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske. 

Raspored održavanja obuka:

Obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije" namenjena  je isključivo komunalnim milicionarima i njihovom daljem usavršavanju i  obuhvatiće sledeće teme - upoznavanje komunalnih milicionara sa  propisima koji uređuju nadležnosti, delokrug i način vršenja poslova, zatim ovlašćenja komunalne milicije, identifikovanje oblika i mehanizama  saradnje sa MUP-om, ovlašćenim organizacijama, službama i građanima,  strateški i godišnji plan komunalne milicije, vođenje evidencija, kao i  sva druga pitanja koja su od značaja za rad i postupanje komunalne  milicije.

Za više informacija o obuci kontakt osoba je Milica Janjić milica.janjic@skgo.org