Vesti

Počela eObuka "Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave" za Grad Beograd

Inicijalni skup povodom početka eObuke "Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave" za Grad Beograd, održan je 27. septembra 2023. godine u prostorijama Gradske uprave.

Ovom prilikom prisutnima su se obratili Aleksandar Savić, pomoćnik gradonačelnika Beograda, Agnes Bodens, šef Odeljenja za dobro upravljanje Misije OEBS u Srbiji i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Savić izrazio je zadovoljstvo zbog velikog interesovanja i zahvalio se Misiji OEBS u Srbiji i SKGO na organizovanju obuke za funkcionere grada Beograda.

„Svako vreme je pravo za poštovanje Etičkog kodeksa, ali je neophodno da to uradimo sada bez odlaganja. Siguran sam da vam neće biti teško da se na ovaj način podsetimo koje su naše dužnosti i obaveze kao funkcionera, odnosno kao predstavnika glavnog grada“, rekao je Savić.

Agnes Bodens iz Misije OEBS u Srbiji izjavila je da su funkcioneri na svim nivoima koji se pridržavaju etičkih standarda u svakom trenutku, preduslov za uspostavljanje poverenja u institucije.

„Kao OEBS funkcioner, ne samo da sam potpisala Kodeks o ponašanju OEBS-a, takođe sam završila obuku kao ovu koju danas predstavljamo. Takve obuke su nam pomogle da na uspešan način predstavljamo OEBS i da se ponašamo u skladu sa najvišim ličnim i profesionalnim standardima u svakom trenutku. Kao državni službenici, na lokalnom ili međunarodnom nivou, vođeni smo istim principima – zakonitosti, transparentnosti, integriteta, profesionalnosti, nepristrasnosti, nediskriminativnosti. Ovo su vrednosti koje javne službe dele i oni su osnova 12 ključnih principa identifikovanih u Etičkom kodeksu funkcionera lokalne samouprave.“, rekla je Bodens.

Ona je izjavila da navedeni principi omogućavaju dobro upravljanje, koje nije moguće bez etike i integriteta, a da ohrabruje činjenica da sve više lokalnih samouprava usvaja Etički kodeks.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO istakao je da Stalna konferencije gradova i opština daje veliki značaj etici javne službe – jer smatra da je ona jedan od stubova vladavine prava i dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi.

„Kodeks, sa svojih 12 načela, daje nam strukturu i orijentaciju za suočavanje sa etičkim izazovima. On je stoga orijentir i nama, za sve aktivnosti Stalne konferencije na promovisanju i primeni etike javne službe, kao i na jačanju kapaciteta naših članica – gradova, opština i gradskih opština. Važnost Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave prepoznala je i Vlada Republike Srbije, koja mu je dala istaknuto mesto u Programu za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine. Time su usvajanje i primena Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave svrstani među glavne poluge dobrog upravljanja i vladavine prava“, izjavio je Tarbuk.

Na skupu je naglašeno da je Etički kodeks proizvod Stalne konferencije i da je usaglašen s međunarodnim standardima – pre svega sa standardima Saveta Evrope, odnosno njegovog Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope. Ovu činjenicu prepoznala je i Evropska unija, tako da je i on naveden u poslednjem godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama.

Do sada, Kodeks su usvojile 53 lokalne skupštine – 8 gradova, 39 opština i 6 gradskih opština.