Vesti

Promocija podrške za 30 lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje ceremoniju svečanog potpisivanja i uručivanja sporazuma o saradnji za 30 lokalnih samouprava izabranih za realizaciju seta aktivnosti u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020.

Ceremonija svečanog uručivanja sporazuma biće održana 3. oktobra 2023. godine u Beogradu (Hotel Mona Plaza, Cara Uroša 62), sa početkom u 12 časova.

Učesnicima će se obratiti Lav Grigorije Pajkić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Sporazumi o saradnji sklopljeni su sa 20 lokalnih samouprava izabranih za dodelu paketa podrške za unapređenje socijalne zaštite, koji podrazumevaju stručno-tehničku podršku u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite, kao i sa 10 lokalnih samouprava izabranih za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje/unapređenje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja.

Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zadužena za implementaciju projekta.

Kontakt osoba: Željko Krnetić, šef Službe za informisanje i savetnik za komunikacije na projektu (064/870-3352, zeljko.krnetic@skgo.org).