Vesti

51. SKUPŠTINA SKGO

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) je na svojoj poslednjoj sednici u mandatu 2022-2023. godina, održanoj 14. novembra 2023. godine utvrdilo Predlog programa i dnevnog reda 51. skupštine SKGO i predloge odluka i dokumenata koji se usvajaju i donose na Skupštini SKGO.

U skladu sa Statutom SKGO, predsednik SKGO i predsednik Privremenog organa grada Leskovca dr sci med. Goran Cvetanović, sazvao je je 51. redovno zasedanje Skupštine SKGO, koje će biti održano 29. novembra 2023. godine, u Sava Centru (Milentija Popovića 9).

Pogledati/Preuzeti:

Predlog programa 31. skupstine SKGO >>>

Predlozi odluka i dokumenata koji se usvajaju i donose na 51. skupštini SKGO >>>

 

Predsedništvo je upoznato i sa Listom kandidata za organe koji se biraju na 51. skupštini koju je utvrdila Izborna komisija za sprovođenje izbora za organe SKGO na 51. skupštini.

Pogledati/Preuzeti:

Lista kandidata za izbore na 51 skupstini SKGO.pdf

Liste kandidata za organe SKGO - mape


Takođe, na predlog Izborne komisije za sprovođenje izbora za organe SKGO, Predsedništvo je donelo odluku da se ove godine glasanje na izborima za organe SKGO na 51. skupštini sprovede neposredno.

Pogledati/Preuzeti: 

Odluka o sprovođenju neposrednog glasanja za organe SKGO na 51. skupštini SKGO