Vesti

Održana poslednja sednica Predsedništva SKGO u mandatu 2022-2023.

Dana 14. novembra 2023. godine, u hibridnom formatu, održana je poslednja sednica Predsedništva SKGO, kojom je predsedavao predsednik SKGO i predsednik privremenog organa Grada Leskovca dr sci. med.  Goran Cvetanović, uz učešće 15 članova Predsedništva.

Nakon usvajanja zapisnika Devete i Desete, elektronske sednice Predsedništva, Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, predstavio je Nacrt programa i Dnevnog reda 51. skupštine SKGO koja će biti održana 29. novembra 2023. godine u Beogradu, a zatim su članovi Predsedništva utvrdili Predlog programa i dnevnog reda 51. skupštine i takav predlog uputili skupštini na usvajanje. Predstavljeni su i predlozi dokumenata koji će se usvajati na 51. skupštini SKGO. S tim u vezi, predsedavajući je najpre istakao da je Zapisnik 50. skupštine SKGO već verifikovalo Predsedništvo na svojoj sednici održanoj 1. marta 2022. godine i kao takvog, članovi Predsedništva su jednoglasno utvrdili da se predlog Zapisnika 50. skupštine uputi 51. skupštini na usvajanje. Zatim je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, informisao Predsedništvo da je sednica Nadzornog odbora SKGO održana 24. oktobra 2023. godine na kojoj je razmatrana realizacija prihoda i rashoda za 2022. godinu i prvih 9 meseci 2023. godine i da je konstatovano da je materijalno-finansijsko poslovanje vođeno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Shodno tome, Nadzorni odbor ovaj izveštaj podnosi 51. skupštini na usvajanje, zajedno sa Predlogom odluke. Ključne aktivnosti SKGO u oblasti zastupanja i usluga članstvu za 10 meseci 2023. godine, uz osvrt na planirane aktivnosti do kraja godine, predstavio je Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara SKGO za zastupanje, i nakon toga Predsedništvo se saglasilo sa predloženim Izveštajem o radu SKGO za 10 meseci 2023. godine i kao takvog ga uputilo 51. skupštini na usvajanje.

Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara SKGO za zastupanje i član Izborne komisije za sprovođenje izbora za organe SKGO na 51. skupštini je informisao članove Predsedništva o sprovedenom postupku kandidovanja za organe SKGO i predstavio Listu kandidata za organe SKGO koji se biraju na 51. skupštini SKGO, a koju je utvrdila Izborna komisija. Shodno tome, Izborna komisija je utvrdila sledeće kandidature: 26 kandidata za članove Predsedništva, 4 kandidata za predsednika SKGO, 8  kandidata za članove Nadzornog odbora SKGO, 2 kandidata za predsednika Nadzornog odbora SKGO i 32 kandidata za predsednike odbora. Na predlog Izborne komisije, članovi Predsedništva su jednoglasno doneli Odluku da se glasanje za organe SKGO na 51. skupštini SKGO sprovede neposredno.

Kako nije bilo daljih pitanja i predloga, predsednik SKGO i predsednik privremenog organa Grada Leskovca, dr sci. med. Goran Cvetanović, zaključio je sednicu i zahvalio članovima Predsedništva na saradnji i doprinosu koji su dali tokom dve godine, kao i Stručnoj službi SKGO na podršci i profesionalnosti. Predsedavajući je posebno iskazao zadovoljstvo postignutim rezultatima u poslednje dve godine i čestitao članovima Predsedništva, i podsetio da je naredni susret zakazan za 29. novembar 2023. godine, na 51. skupštini SKGO.