Vesti

Regionalne obuke za sprovođenje intervjua na bazi kompetencija

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, organizuje regionalne obuke za službenike u organima JLS za sprovođenje intervjua na bazi kompetencija, u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi SKGO.

Izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021 i 92/2023) i donošenjem nove Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023) od 1. januara 2024. godine uvedena je provera svih kompetencija potrebnih za rad službenika u konkursnim postupcima za popunjavanje radnih mesta. Naročita novina u selekciji kadrova je provera ponašajnih kompetencija. Navedenom uredbom predviđeno je da proveru ponašajnih kompetencija vrši konkursna komisija putem intervjua baziranog na kompetencijama. Takođe se u uredbi navodi i da ako komisija samostalno vrši proveru ponašajnih kompetencija, najmanje jedan član komisije mora da bude lice koje je pohađalo program obuke za sprovođenje intervjua baziranog na kompetencijama ili da se profesionalno bavi procenom ponašajnih kompetencija.

Zbog svega navedenog, SKGO, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, realizuje regionalne obuke u cilju osposobljavanja službenika u organima JLS za primenu ove metode za proveru ponašajnih kompetencija. Obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2024. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2024. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Raspored regionalnih obuka je sledeći:

1. Užice - 23. i 24. januar (hotel Zlatiborska noć, Bela zemlja BB)
Registracija putem linka https://forms.office.com/e/vz0fWRSrcD, najkasnije do 19. januara
Spisak JLS za ovu regionalnu obuku

2. Šabac - 30. i 31. januar (Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1a)
Registracija putem linka https://forms.office.com/e/xqME5csJjy, najkasnije do 26. januara
Spisak JLS za ovu regionalnu obuku

3. Novi Sad - 1. i 2. februar (Kulturna stanica Eđšeg, Antona Čehova 4)
Registracija putem linka https://forms.office.com/e/ijyw1pqBy7, najkasnije do 30. januara
Spisak JLS za ovu regionalnu obuku

4. Svilajnac - 6. i 7. februar (Prirodnjački centar Srbije, Kralja Petra Prvog 111)
Registracija putem linka https://forms.office.com/e/WtSzEX5LeV, najkasnije do 2. februara
Spisak JLS za ovu regionalnu obuku

5. Niš - 8. i 9. februar (Centar za stručno usavršavanje, Regionalni centar Niš, Pariske komune bb)
Registracija putem linka https://forms.office.com/e/0BwASnkASW, najkasnije do 6. februara
Spisak JLS za ovu regionalnu obuku

6. Beograd - 12. i 13. februar (Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22, XI sprat)
Registracija putem linka https://forms.office.com/e/DBWBpinc5c, najkasnije do 9. februara
Spisak JLS za ovu regionalnu obuku

Za pohađanje ove obuke moguće je prijaviti maksimalno dva zaposlena - službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima ili službenika koji učestvuje u sprovođenju konkursnih postupaka. S obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za više informacija kontakt osoba je Miloš Mucok: milos.mucok@skgo.org

Izvod iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2024. godinu

Dnevni red