Vesti

Deveta sednica Odbora SKGO za zaštitu životne sredine


Deveta sednica Odbora SKGO za zaštitu životne sredine održaće se u četvrtak, 5. jula 2007. godine, u prostorijama opštine Bojnik, sa početkom u 12 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa Osme sednice,
  2. Predstavljanje novog Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije
  3. Sprovođenje Nacionalne strategije za upravljanje otpadom - upravljanje otpadom u regionu zapadne Srbije – JKP ''Duboko'' i Ekološki fond Užica
  4. Integralni katastar zagađivača
  5. Inicijativa za izradu Nacionalne strategije za rešavanje problema napuštenih životinja u Republici Srbiji,
  6. LEAP opštine Smederevo – primer dobre komunikacije sa stanovništvom,
  7. Četvrti međunarodni sajam zaštite životne sredine – ECOFAIR- najava,
  8. Razno

U skladu sa predloženim dnevnim redom, na ovu sednicu Odbora za zaštitu životne sredine su, pored članova Odbora, pozvani i predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, JKP ''Duboko'' i Ekološkog fonda iz Užica, Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama ''Orka'', opštine Smederevo i Beogradskog sajma.

Više informacija o sednici možete dobiti od sekretara Odbora, Ljubinke Kaluđerović (tel. 011 3223 446, faks 011 3221 215, ljubinka.kaludjerovic@skgo.org)